KAPCSOLATFELVÉTEL

Hírek

Projektzáró rendezvény

2013.07.17.
VITIgroup Víz és Környezettechnológiák Klaszter KDOP-1.2.1-11-2011-0014 számú projektje szerint megtartotta Zárórendezvényét 2013. július 17-én az Espa Bio & Art Hotelben Zsámbékon.

Képek a rendezvényről

Új tagokkal bővült a VITIgroup Klaszter

2013.07.12.
4 új tagunk: Beonline Kft., Csernozjom Bt., Pro-matic Kft., Szimbiózis Bt.
A projekt befejezésére a tagok száma 20 fölé nőtt.

A VITIgroup jelenlegi tagjai

Benchmarking Klub

2013.07.10.
2013. július 10-én klaszterünk megtartotta esedékes Benchmarking Klub találkozóját.

Képek a rendezvényről

Benchmarking Klub

2013.06.26.
2013. június 26-án klaszterünk megtartotta esedékes Benchmarking Klub találkozóját.

Képek a rendezvényről

Zöld szemlélet

2013.06.21.
A VITIgroup csoport a környezetért (ZIP Magazin 2013. július)

PR cikk (pdf)

Benchmarking Klub

2013.05.07.
2013. május 7-én klaszterünk megtartotta esedékes Benchmarking Klub találkozóját.

Képek a rendezvényről

Benchmarking Klub

2012.12.28.
2012. december 28-án klaszterünk megtartotta esedékes Benchmarking Klub találkozóját.

Képek a rendezvényről

Vevőtalálkozó – Villánykövesd

2012.11.23-24.
A VITIgroup Klaszter 2012 őszén másodszor rendezte meg borkóstolóval egybekötött vevőtalálkozóját és szakmai konferenciáját, melynek ezúttal is Villánykövesd adott otthont. A vízkezelés és víztisztítás témakörökre épülő konferencia résztvevői szakmai ismertetőket, helyzetelemzéseket és konkrét esettanulmányokat hallgathattak meghívott szakértők és a Klasztert képviselő cégvezetők előadásában, valamint a környezetvédelmi vállalkozások uniós forrásokból való fejlesztésének lehetőségeiről is átfogó képet kaptak.

Képek a rendezvényről

Vevőtalálkozó – Zsámbék

2012.10.04.
A VITIgroup Klaszter 2012 októberében „A Víziközmű törvénytől a folyamatirányításig” címmel szakmai konferenciát rendezett. A 2012-ben hatályba lépett új víziközmű törvény kapcsán a találkozó programjában a technológiai szabályozás lehetőségeit ismertető műszaki témájú előadások mellett a szennyvíztisztítás tématerület jogi szabályozása is hangsúlyos szerepet kapott.

Képek a rendezvényről

Benchmarking Klub

2012.08.29.
2012. augusztus 29-én klaszterünk megtartotta esedékes Benchmarking Klub találkozóját.

Képek a rendezvényről

Benchmarking Klub

2012.06.20.
2012. június 20-án klaszterünk megtartotta esedékes Benchmarking Klub találkozóját.

Képek a rendezvényről

Benchmarking Klub

2012.04.24.
2012. április 24-én klaszterünk megtartotta esedékes Benchmarking Klub találkozóját.

Képek a rendezvényről

Támogatást nyert a PureAqua Kft.

2012.05.11.
A PureAqua Kft. 2012. májusában "KORSZERU FOLYAMATIRÁNYÍTÁSI RENDSZERREL RENDELKEZO MBSBR SZENNYVÍZTSIZTÍTÓ TOVÁBB-FEJLESZTÉSE A PUREAQUA KFT-NÉL" címmel a GOP 1.3.1-11/C pályázati konstrukcióban 10 674 521 FT összegu vissza nem térítendo támogatást nyert.

A jelenlegi MBSBR (szakaszos szennyvíztisztítási eljárás) folyamatirányítási rendszer a tervezett pályázatban megvalósuló fejlesztések folyamán kiegészül egy on-line iszapkoncentráció és iszapszint méro szondával. A szakaszos szennyvíztisztítási eljárásban a tisztított víz és a tisztítás végzo eleveniszap elválasztása kritikus, általában idovezérelt feladat. Azonban a korszeru analitikai eszközök kombinálásával, újszeru felhasználásával automatizálható. A tovább fejlesztett folyamatirányítási rendszer így biztosítja:

  1. az automata iszapkoncentráció szabályozást (a mért iszapkoncentráció, valamint az iszapszint adatokból matematikai összefüggés alapján, ciklusonként számítja és meghatározza a fölösiszap elvételei szivattyú muködési idejét),
  2. a tisztított víz elvétel korszeru automatizálását (az úszó dekantálási rendszert az iszapszint csökkenésének megfeleloen szabályozza).

A fenti eljárással:

  1. A teljes üzemi méretu szennyvíztisztítókban az emberi jelenlétet igénylo fölösiszap elvétel automatizálható,
  2. Az eleveniszap megfelelo ülepedési képessége esetén az ülepítési ido csökkentheto,
  3. Rossz iszapülepedés esetén pedig az elfolyó vízminoség javítható.

Kivitelezés ideje: 2012. július 1. - 2013. december 31.

Új pályázati lehetőségek

2012.04.02.
Az Új Széchenyi Terv keretében új pályázati lehetoségek nyíltak meg vállalkozások fejlesztése céljából. A pályázati kiírásokkal, pályázatírással, pályázati tanácsadással keressék az Europa Universitas Kft. HUNIOPROJEKT irodáját, amely projektek komplex menedzsmentjével foglalkozik, a pályázat megírásától kezdve az utómonitoringig bezárólag.

Kapcsolat: Morvai Balázs, hunioprojekt@europauniversitas.hu

További részletek

Fókuszban a vízkezelés és a szennyvízkezelés

2012.03.20.
Megfogalmazásra került a VITI group klaszter innovációs stratégiája. Ennek keretében a tagvállalatok olyan közös kutatási-fejlesztési célokat tűztek ki, amelyek a környezetvédelmi problémák legégetőbb területeire fókuszálva kívánnak, új technológiai eljárásokat és termékeket nyújtani a felhasználók számára.

A fejlesztési munka fókuszába a vízkezelés területén a vízzel történő takarékos gazdálkodás, a vízvisszaforgatás került, mint napjaink egyik nagy kihívása. Különösen nagy figyelem kerül a víz oldott szerves és szervetlen anyag tartalmának csökkentését szolgáló oxidációs módszerekre valamint membránszeparációs eljárásokra. A fejlesztési munka nem ezeknek az alapelemeknek a fejlesztését hangsúlyozza, hanem a meglévő, ismert eljárások kombinációjából kíván, az ipari gyakorlat számára hatékonyan alkalmazható eljárásokat összeállítani. Ennek a munkának a keretében készülnek el az év folyamán olyan félüzemi kísérletek elvégzésére alkalmas mobil eszközök, amelyek segítségével a konkrét és mindig egyedi vízkezelési, víz visszaforgatási technológiák tervezése és megbízhatóságának növelése válik megalapozottabbá.

Az ivóvíz minőség javítását célzó fejlesztési munkák keretében kiemelt figyelem került az ivóvíz arzén tartalmának redukálására. Az ipari méretekben is jól alkalmazható technológia kidolgozásra került. Laboratóriumi körülmények között és a kismintás teszteken a jól vizsgázó eljárás megérett a nagyobb léptékű próbákra. Ennek érdekében olyan mobil egység készül, amelyik képes folyamatos üzemben ellátni akár egy kisebb település, vagy annak egy részét ellátó vízmű kiszolgálását. Amennyiben ezeknek a teszteknek az eredményei rendelkezésre állnak, úgy lehetőség kínálkozik az eljárás szélesebb körű és nagyobb kapacitású alkalmazására.

Továbbra is a víz a középpontban

2012.03.11.
A kémiai módszerekkel történő vízkezelési technológiák fejlődésének egyik kulcs eleme, hogy rendelkezésre állnak e olyan vegyszerek, vegyszerkeverékek, amelyek nagy hatékonysággal biztosítani képesek a vízben lévő szennyezőanyagok határértékek alá szorítását. Ennek érdekében folyamatos kísérletek, fejlesztések zajlanak az alapvegyszerek előállítóinak laboratóriumaiban és üzemeiben. A VITI group klaszter berkein belül elsősorban az egyes alapelemekre épülő változatok és különféle keverékek kialakítása, valamit azok alkalmazástechnikájának fejlesztése kerül előtérbe.

A vegyszer alkalmazási kísérletek és az összetételek optimalizálása révén olyan új vízkezelő vegyszerek kifejlesztése várható az elkövetkező időkben, amelyek jelentősen csökkenteni képesek a fajlagos felhasználásokat, a keletkező szilárd hulladékok mennyiségét, a képződő hulladékok további feldolgozásának lehetőségeit.

Vegyszergyártó és kiszerelő üzem létrehozásának tervei készültek el, amelyek alapján várhatóan a következő év folyamán a klaszter megjelenhet a saját maga által előállított vízkezelő vegyszer család kínálattal a szennyvízkezelés, a víz visszaforgatás, az ivóvízkezelés, a vízelőkészítés és egyéb vízkezelési problémák kezelése területén.

Csökkentsük, hasznosítsuk a hulladékainkat

2012.02.23.
A hulladékhegyek látványa arra készteti a szakembereket, hogy ezekből a hegyekből ki kell nyerni mindazt, ami hasznos, ami felhasználható. A hegyek, ezáltal kicsi dombokká zsugoríthatók. Ez a célkitűzés csak akkor valósítható meg, ha már a képződés helyén kerül összegyűjtésre és megfelelő kezelésre a hulladékká váló használati eszköz, a termelés során keletkező melléktermék.

Az EU hulladékgazdálkodási stratégiájának megfelelően újra fogalmazott és hamarosan elfogadásra kerülő hazai hulladékgazdálkodási irányelvek diktálta kényszerek hatására több olyan projekt van előkészítés, tervezés fázisában, amelyek e célkitűzéseket szolgálják. A VITI group klaszter szakértői részt vesznek olyan előzetes környezetvédelmi tervezési, állapot felmérési munkákban, amelyek a tervezett beruházások előkészítését szolgálják. Az ilyen hasznosító és ártalmatlanító üzemek az elektronikai hulladékok, a műanyag hulladékok, az elhasznált gumi, a kidobásra került háztartási gépekből származó hulladékokra fókuszálnak. Az ipari területen a veszélyes hulladékoknak minősülő különféle folyékony hulladékok, emulziók, savas és lúgos koncentrátumok feldolgozása került előtérbe.

A tervezési munkák megkezdődtek. Remélhetően, hamarosan közre adhatjuk a beszámolókat az üzemek építéséről és elindulásáról. Ezzel is szolgálva a hulladékok csökkentése irányába tett erőfeszítéseket.

Elindult a VITI group Klaszter weboldala!

2011.08.30.
Üdvözlünk minden kedves látogatót! Weboldalunk célja, hogy hasznos és naprakész információkkal szolgálhassunk önöknek szennyvíztisztítás, hulladékgyűjtés, vízkezelés, ipari technológiák, kármentesítés, környezetvédelem területén. Ugyanakkor közös internetes felületet biztosítsunk a klasztertagok részére és tájékoztatást adjunk az induló klaszter projektről.